Showing all 10 results

252,000 

Food Wrapping 30 x 500m) Cuộn thay thế màng bọc thực phẩm nhập khẩu 30*500m - Kích thước: 30cm x 500m - Màng bọc có thể sử dụng trong tủ lạnh và lò vi sóng ở chế độ hâm nóng. - Chất liệu nhựa PVC đã được biến tính kỹ,... - Sản phẩm không chứa DEHA , DEHP độc hại

235,000 

(Food Wrapping 30 x 500m)Cuộn thay thế màng bọc thực phẩm nhập khẩu 30*500m   - Kích thước: 30cm x 500m - Màng bọc có thể sử dụng trong tủ lạnh và lò vi sóng ở chế độ hâm nóng. - Chất liệu nhựa PVC đã được biến tính kỹ,... - Sản phẩm không chứa DEHA , DEHP độc hại

350,000 

(Food Wrapping 45 x 500m) Cuộn thay thế màng bọc thực phẩm nhập khẩu 45*500m   Kích thước: 45cm x 500m - Màng bọc có thể sử dụng trong tủ lạnh và lò vi sóng ở chế độ hâm nóng. - Chất liệu nhựa PVC đã được biến tính kỹ,... - Sản phẩm không chứa DEHA , DEHP độc hại

320,000 

(Food Wrapping 45 x 500m)Cuộn thay thế màng bọc thực phẩm nhập khẩu 45*500m   - Kích thước: 45cm x 500m - Màng bọc có thể sử dụng trong tủ lạnh và lò vi sóng ở chế độ hâm nóng. - Chất liệu nhựa PVC đã được biến tính kỹ,... - Sản phẩm không chứa DEHA , DEHP độc hại

222,000 

(PVC Wrap 30cm x 500m)Màng bọc thực phẩm nhập khẩu Malaysia  - Cuộn 30*500m   - Xuất xứ: Malaysia. Kích thước: 30cm x 500m - Màng bọc có thể sử dụng trong tủ lạnh và lò vi sóng ở chế độ hâm nóng. - Chất liệu nhựa PVC đã được biến tính kỹ,...

320,000 

(PVC Wrap 45cm x 500m)Màng bọc thực phẩm nhập khẩu Malaysia  - Cuộn 45cm*500m  - Xuất xứ: Malaysia Kích thước: 45cm x 500m - Màng bọc có thể sử dụng trong tủ lạnh và lò vi sóng ở chế độ hâm nóng.  - Chất liệu nhựa PVC đã được biến tính kỹ,... 

Màng Bọc Thực Phẩm Thái Lan

Màng Boc Thực Phẩm Kojin 30cm*200m

269,000 

(PVC Wrap 30 x 200m)Màng Boc Thực Phẩm Kojin 30cm*200m  - Kích thước: 30cm x 200m - Màng bọc có thể sử dụng trong tủ lạnh và lò vi sóng ở chế độ hâm nóng. - Chất liệu nhựa PVC đã được biến tính kỹ,...

Màng Bọc Thực Phẩm Thái Lan

Màng Boc Thực Phẩm Kojin 45cm*500m

425,000 

(PVC Wrap 45 x 500m)Màng Boc Thực Phẩm Kojin 45cm*500m  - Kích thước: 45cm x 500m - Màng bọc có thể sử dụng trong tủ lạnh và lò vi sóng ở chế độ hâm nóng. - Chất liệu nhựa PVC đã được biến tính kỹ,...

Màng Bọc Thực Phẩm Thái Lan

MÀNG BỌC THỰC PHẨM PVC 30CM*60M

85,000 

(PVC Wrap 30 x 60m)Màng bọc thực phẩmPVC - Hộp 30cm*60m - Kích thước: 30cm x 60m  - Màng bọc có thể sử dụng trong tủ lạnh và lò vi sóng ở chế độ hâm nóng - Chất liệu nhựa PVC đã được biến tính... 

Màng Bọc Thực Phẩm Thái Lan

Màng Bọc Thực Phẩm PVC KJ200 – Hộp 30*100m

99,000 

(PVC Wrap 30 x 100m)Màng bọc thực phẩmPVC KJ200 - Hộp 30*100m  - Kích thước: 30cm x 100m - Màng bọc có thể sử dụng trong tủ lạnh và lò vi sóng ở chế độ hâm nóng. - Chất liệu nhựa PVC đã được biến tính kỹ,...