Màng bọc tự hủy sinh học

Cuộn màng bọc thực phẩm tự hủy 45 x 500m
Cuộn màng bọc thực phẩm tự hủy 30 x 500m
Cuộn màng bọc thực phẩm tự hủy 30 x 300m
Cuộn màng bọc thực phẩm tự hủy 30 x 100m
Màng bọc thực phẩm tự hủy sinh học 30 x 60m
Màng bọc thực phẩm tự hủy sinh học 30 x 100m
popup

Số lượng:

Tổng tiền: