Màng nhôm giấy bạc bọc thực phẩm Kojin 30cm x 3kg

300,000 

Hộp màng nhôm bọc thực phẩm kích thước 30cmx2.3kg