Màng nhôm bọc thực phẩm KOJIN K750 Aluminium foil 45cmx5kg

650,000 

Hộp màng nhôm bọc thực phẩm kích thước 30cmx2.3kg