[SACHPRO.COM] 26 LOẠI BÁNH LÀM TỪ BỘT MÌ ĐẶC TRƯNG TRÊN THẾ GIỚI.

Với nguyên liệu chính là bột mì, người dân Pháp sáng tạo ra baguette, còn người Trung Quốc làm màn thầu.

 

Để xem tham khảo về giá bán sản phẩm các bạn vui lòng truy cập website:

👉  https://sachpro.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *